Aktuel information

OBS: DIS og pension

Som søfarende under DIS får du skattemæssig fordel ved at indbetale til en privat fradragsberettiget pensionsordning gennem arbejdsgiver. Dette gælder også hvis du kun sejler…

Læs mere