12. nov 2012

Udligningskontoret For Dansk Søfart informerer om et problem med fradrag for DIS-indkomst

I foråret 2012 godkendte EU-kommissionen Folketingets vedtagne forslag om en forhøjelse af fradraget for DIS-indkomst fra kr. 56.900 til kr. 105.000, og der findes altså nu et lille og et stort fradrag for DIS-indkomst. Fradraget er gældende for hele indkomståret 2012 og efterfølgende år, og reglen fremgår af § 3, stk. 1 i ”sømandsbeskatningsloven”. Fradraget er ligningsmæssigt og reducerer alene den skattepligtige indkomst. Følgende 3 betingelser skal alle være opfyldt for at være berettiget til det forhøjede fradrag for DIS-indkomst på kr. 105.000:

  • DIS-indkomst erhvervet ved arbejde om bord på danske eller udenlandske skibe (uden for begrænset fart)
  • Skibet har en tonnage på 500 BT eller derover
  • Skibet må ikke anvendes til passagersejlads mellem havne i EU-medlemsstater.

For eksempel vil rederierne Fjordline og DFDS’ ruter til Norge (ikke medlem af EU) berettige de søfarende til det store fradrag på 105.000 kr. Pt. har SKAT ikke indarbejdet det forhøjede fradrag på årsopgørelser for 2012 og forskudsopgørelser for 2013, og de søfarende skal derfor huske at kontrollere størrelsen af fradraget for DIS-indkomst, idet de muligvis har det lille fradrag på kr. 56.900. Disse opgørelser kan findes på TastSelv Borger på SKATs hjemmeside. Endvidere vil den skattepligtige indkomst ikke være korrekt, hvilket kan have konsekvenser i andre sammenhænge for eksempel i forbindelse med optagelse af lån eller overfor det offentlige ved beregning af sociale ydelser.

Det skal bemærkes, at hvis en søfarende ikke har anden indkomst end DIS-indkomst i indkomståret, er størrelsen af det ligningsmæssige fradrag på årsopgørelsen og forskudsopgørelsen ikke relevant.

Hvad leder du efter?

Kan du forsat ikke finde det, du leder efter?

Under spørgsmål og svar, finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også sende os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.