17. jun 2013

Sømandsfradrag 56.900 el. 105.000 kr. (uden for begrænset fart)

Dette indlæg er kun relevant for søfarende, der i indkomståret har DIS-indkomst (uden for begrænset fart) og anden positiv indkomst f.eks. indkomst i land eller under DAS en del af året.

Bemærk at sømandsfradraget iht. § 3 i sømandsbeskatningsloven ikke er kompensationsberettiget, og fradraget må ikke selvangives i rubrik 54 (fradrag for fiskere og DIS-indkomst begrænset fart), idet fradraget beregnes automatisk af SKAT. Er fradraget ikke korrekt, skal du kontakte SKAT.

I foråret 2012 godkendte EU-kommissionen Folketingets vedtagne forslag om en forhøjelse af fradraget for DIS-indkomst fra kr. 56.900 til kr. 105.000, og der findes altså nu et lille og et stort fradrag for DIS-indkomst. Fradraget er gældende for hele indkomståret 2012 og efterfølgende år, og fradraget reducerer alene den skattepligtige indkomst.

Følgende 3 betingelser skal alle være opfyldt for at være berettiget til det forhøjede fradrag for DIS-indkomst på kr. 105.000:

  1. DIS-indkomst erhvervet ved arbejde om bord på danske eller udenlandske skibe (uden for begrænset fart)
  2. Skibet har en tonnage på 500 BT eller derover
  3. Skibet må ikke anvendes til passagersejlads mellem havne i EU-medlemsstater.

Hvis fradraget ikke er korrekt, vil den skattepligtige indkomst være forkert, hvilket kan have konsekvenser i andre sammenhænge f.eks. i forbindelse med optagelse af lån eller overfor det offentlige ved beregning af sociale ydelser.

Hvad leder du efter?

Kan du forsat ikke finde det, du leder efter?

Under spørgsmål og svar, finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også sende os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.