7. sep 2018

Ny skatteaftale 2018

I årets skatteaftale finder man et nyt pensionsskattefradrag, som er kompensationsberettiget via Udligningskontoret. Det ekstra pensionsfradrag nedsætter den skattepligtige indkomst (ligningsmæssigt fradrag), og skatteværdien udgør 26,65%.

Fradraget har den virkning, at søfarende med mere end 15 år til de skal på folkepension, får 8 pct. i fradrag på deres pensionsindbetaling i 2018. Fradraget stiger til 12 pct. i 2020. Det giver en skattelettelse på 1.500 kr. i 2018 og 2.200 kr. i 2020, hvis man indbetaler op til det maksimale fradragsberettigede beløb på 70.000 kr. om året. Er der mindre end 15 år til borgeren når folkepensionsalderen, vil fradraget i 2018 udgøre 20 pct., mens det stiger til 32 pct. i 2020. Ved indbetaling af det maksimale fradragsberettigede beløb giver det en skattelettelse på 3.700 kr. i 2018 og 5.800 kr. i 2020.

Den overenskomstmæssige pensionsindbetaling indgår også i grundlaget, hvorfor det først er muligt for kontoret at kompensere på den Endelige Afregning for 2018.

(Skatteaftalen blev vedtaget i juni 2018)

Hvad leder du efter?

Kan du forsat ikke finde det, du leder efter?

Under spørgsmål og svar, finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også sende os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.