1. feb 2022

Omregning iht. dagpengebekendtgørelsen

Vores kompensationsberegninger er baseret på det gældende skattesystem, hvor der regnes med bruttoindkomster, og det er derfor nødvendigt at omregne DIS-indkomsterne til en teoretisk bruttoindkomst inden beregning af kompensation, da det er størrelsen af bruttoindkomsten/den personlige indkomst, der afgør, om der skal gives kompensation for topskatten. Fradrag i den personlige indkomst er f.eks. private pensionsordninger og underskud af selvstændig virksomhed.

Ved omregningen benytter vi dagpengebekendtgørelsen:

2015: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166548#Bil1

2016: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176196

2017: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185395

2018: https://https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196901 (Se kapitel 6)

2019: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186 (se kapital 6)

2020: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=212279 (se kapital 6)

2021: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186 (se kapital 6)

2022: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9985 (se kapital 6)

Det skal bemærkes, at SKAT ikke foretager en omregning på forskuds- og årsopgørelser.

Eksempel 1:

Uden for begrænset fart (anden fart): DIS-indkomst for hele året 2021 udgør 360.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 4.000 kr. i kompensation.

Eksempel 2:

Uden for begrænset fart (anden fart): DIS-indkomst for hele året 2021 udgør 450.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 5.500 kr. i kompensation.

Eksempel 3:

Begrænset fart: DIS-indkomst for hele året 2022 udgør 300.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 4.000 kr. i kompensation.

Eksempel 4:

Begrænset fart: DIS-indkomst for hele året 2022 udgør 450.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 5.500 kr. i kompensation.

Kompensationsprocenterne for negativ kapitalindkomst f.eks. renteudgifter og ligningsmæssige fradrag f.eks. børnepenge og håndværkerfradrag bliver ikke påvirket af omregningen ovenfor.

Udskriv

Hvad leder du efter?

Kan du forsat ikke finde det, du leder efter?

Under spørgsmål og svar, finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også sende os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.