2. maj 2022

Du kan anmode om genoptagelse af årsopgørelsen hos Skattestyrelsen

Indledningsvis skal det nævnes, at fristen for at genoptage 2018 udløb d. 1. maj 2022.

Skattestyrelsen offentliggjorde et styresignal fredag d. 11. september 2020, som kan have betydning for din skatteberegning i 2019. Det er nu Skattestyrelsens fortolkning, at den del af lønnen, der medgår til bidrag/præmier til gruppelivs- og sundhedsforsikringer, ikke skal udskilles til almindelig beskatning, når arbejdstagerens løn for arbejde om bord på et skib er skattefritaget efter bestemmelserne i sømandsbeskatningslovens §§ 5-8. Vedrører arbejdsgiverens indbetaling af bidrag/præmier til gruppelivs- og sundhedsforsikringer såvel DIS-indkomst som anden lønindkomst, er det kun en forholdsmæssig andel af bidrag/præmier, der kan anses for DIS-indkomst.

Styresignalet kan findes her:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297305

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til Skattestyrelsen via: TastSelv eller til Skattestyrelsen:

Fysisk post til:
Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Taleksempel 1; kun DIS-indkomst i indkomståret:

Årsopgørelsen hos SKAT inden styresignalets virkning ovenfor.

DIS-indkomst kr. 360.000 i 365 dage i 2019, gruppelivs- og sundhedsforsikring kr. 2.000, renteudgifter kr. 25.000 og stort DIS-fradrag.

Skat på årsopgørelsen 2019: kr. 200 (bundskat).

Berettiget kompensation på den Endelige Afregning: kr. 7.950.

Styresignalets virkning: Hvis årsopgørelsen hos SKAT genoptages falder skatten til kr. 0, og den berettigede kompensation stiger til kr. 8.500. Overskydende skat udbetales ligesom den øgede kompensation.

Taleksempel 2; blandet indkomst i indkomståret:

Årsopgørelsen hos SKAT inden styresignalets virkning ovenfor.

DIS-indkomst kr. 300.000 i 300 dage, almindelig lønindkomst kr. 70.000 (efter AM-bidrag), gruppelivs- og sundhedsforsikring kr. 2.000, renteudgifter kr. 25.000 og stort DIS-fradrag.

Skat på årsopgørelsen 2019: kr. 17.350.

Berettiget kompensation på den Endelige Afregning: kr. 0. Fradragsværdien af renteudgifterne benyttes af SKAT, hvilket fremgår af skatteberegningen på årsopgørelsen.

Styresignalets virkning: Hvis årsopgørelsen hos SKAT genoptages falder skatten til kr. 16.700. Overskydende skat udbetales.

Det er vores opfattelse, at du kan gøre således, hvis du ønsker at genoptage årsopgørelsen:

Klik her

Vi indhenter nye årsopgørelser i oktober måned og er klar med nye Endelige Afregninger for 2019 i starten af november. Dette kræver dog, at vi har modtaget en digital begæring om udstedelse af kompensation, og begæringen for 2022 åbner automatisk op for det gamle år. Vi skal altså ikke modtage gamle begæringer.

 

Udskriv

Hvad leder du efter?

Kan du forsat ikke finde det, du leder efter?

Under spørgsmål og svar, finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også sende os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.