10. okt 2022

Vores omregning (dagpengebekendtgørelsen), article 6

Måden vi beregner kompensationen på, er baseret på det gældende skattesystem. Der regnes med bruttoindkomster, og dermed skal DIS-indkomster omregnes til en teoretisk bruttoindkomst (inden beregning af kompensation). Det er nemlig dette, der afgør om der skal gives kompensation for topskatten. Fradrag i den personlige indkomst er f.eks. private pensionsordninger og underskud af selvstændig virksomhed.

Ved omregningen benytter vi dagpengebekendtgørelsen:

2015: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166548#Bil1

2016: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176196

2017: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185395

2018: https://https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196901 (Se kapitel 6)

2019: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186 (se kapital 6)

2020: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=212279 (se kapital 6)

2021: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186 (se kapital 6)

2022: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9985 (se kapital 6)

SKAT foretager ikke omregning på forskuds- og årsopgørelser.

Eksempel 1:

Uden for begrænset fart (anden fart): DIS-indkomst for hele året 2021 udgør 360.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 4.000 kr. i kompensation.

Eksempel 2:

Uden for begrænset fart (anden fart): DIS-indkomst for hele året 2021 udgør 450.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 5.500 kr. i kompensation.

Eksempel 3:

Begrænset fart: DIS-indkomst for hele året 2022 udgør 300.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 4.000 kr. i kompensation.

Eksempel 4:

Begrænset fart: DIS-indkomst for hele året 2022 udgør 450.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 5.500 kr. i kompensation.

Omregningen påvirker ikke kompensationsprocenterne for negativ kapitalindkomst f.eks. renteudgifter og ligningsmæssige fradrag (f.eks. børnepenge og håndværkerfradrag).

Udskriv

Hvad leder du efter?

Kan du forsat ikke finde det, du leder efter?

Under spørgsmål og svar, finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også sende os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.