Generel orientering

DIS og pension, article 2

Ved at indbetale til en privat, individuel og fradragsberettiget pensionsordning gennem arbejdsgiver, får du en skattemæssig fordel. Dette gælder også, hvis du kun sejler en del af året. Da pensionsordningen ikke indgår i den skattepligtige indkomst på årsopgørelsen,...

Færinger, article 3

Færinger - Rentestøtte fra TAKS el. Udligningskontoret? Hvis du er DIS-søfarende og bosiddende på Færøerne, skal du vælge om du vil modtage rentestøtte fra TAKS eller kompensation fra Udligningskontoret. Søfarende der ønsker at modtage rentestøtte, og derved fravælger...

Er du nyansat under DIS? Article 5

Hvis du bliver ansat under DIS, er denne indkomst fritaget for beskatning. Den skal dog stadig være på SKAT’s forskuds- og årsopgørelse. I skatteberegningen sker der dog en nedsættelse af skatten. Fra d. 1. januar til d. 31. december løber et skatteår, og al indkomst...

Generel orientering om DIS og kompensation

1. Indledende om DIS I 1988 vedtog Folketinget loven om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), der blandt andet betyder, at hyre optjent om bord på DIS-skibe skal være fritaget for beskatning. I 2005 blev reglerne for beskatning af søfolk væsentlig ændret;...

Håndværker- og servicefradrag

Det forventes, at folketinget vedtager, at håndværkerfradraget afskaffes den 1. april 2022. Det vil betyde, at du i år kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført i hjemmet eller fritidsboligen senest den 31. marts 2022 og er betalt senest den 31. maj 2022....

Fradrag og kompensation for renter

Hos SKAT får du automatisk fradrag for: Renter for banklån Renter og bidrag for realkreditlån Renter for forbrugslån hos finansieringsselskab Renter på en kontokortordning. Overfor SKAT skal du selv skrive disse renteudgifter på årsopgørelsen for at få fradrag og...

Hvad leder du efter?

Kan du fortsat ikke finde det, du søger?

Under Spørgsmål & svar finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.