19. dec 2015

Nyansat under DIS?

Hvis du får ansættelse under DIS, er DIS-indkomsten iht. lovgivningen fritaget for beskatning. DIS-indkomsten skal stadig medgå på SKATs forskuds- og årsopgørelse, og i selve skatteberegningen sker der en lempelse altså nedsættelse af skatten.

Indkomst-/skatteåret går fra d. 1. januar til 31. december, og al din indkomst og alle skattemæssige fradrag skal indgå i indkomstopgørelsen og skatteberegningen hos SKAT og hos os. Fradragene anvendes først til at nedbringe skatten på landindkomsten, hvilket du kan se på førnævnte opgørelser fra SKAT. Overstiger landindkomsten dine individuelle fradrag, vil du som udgangspunkt ikke modtage kompensation, dog kompenseres der altid for ikke medlemskab af folkekirken.

Vi udbetaler kun kompensation for personlige individuelle skattefradrag f.eks. renteudgifter, en privat pensionsordning, børnepenge eller underskud af personligt drevet virksomhed. Skatteværdien af personfradraget, egenbidraget til overenskomstmæssige pensioner, atp-bidrag og DIS-fradraget er indregnet i DIS-indkomsten.

Bemærk, at hvis du bliver ansat i DIS begrænset fart, kan du også få kompensation for befordring til og fra arbejde, A-kasse og fagforeningskontingent.

Udligningskontoret er en privat forening, og vi skal derfor have din tilladelse til at indhente din årsopgørelse hos SKAT. Forskudsopgørelser indhentes ikke.

For at vi kan udbetale kompensation til dig, skal du ved brug af NemID registrere dig på Min Side. Under Aktuel Information finder du mere om Min Side og en nem lille vejledning.

Hvis du ikke ønsker at registrere dig digitalt, kan du finde en begæring om udstedelse af kompensation under Download. Denne begæring skal du udfylde og sende med posten eller maile til os i PDF-format. postmester@udligningskontoret.dk.

Er du nyansat og ikke har større individuelle skattemæssige fradrag, råder vi dig til at få dannet et 0-kort det første år. Et 0-kort dannes nemt ved, at du ikke udfylder indkomstfelterne på begæringen. Hvis du får et 0-kort, vil vi indhente din årsopgørelse hos SKAT, når den er dannet og derefter udbetale korrekt kompensation, som vil fremgå af den Endelige Afregning. På den måde får du ikke en gæld til os, og du får udbetalt kompensationen én gang årligt.

Ønsker du selv at lave en kompensationsberegning, kan du finde et program under Download.

Vi skal gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at din forskudsopgørelse hos SKAT også tilrettes, hvis du bliver ansat under DIS. Dette gør du ved at logge på SKATs hjemmeside.

 

Hvad leder du efter?

Kan du forsat ikke finde det, du leder efter?

Under spørgsmål og svar, finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også sende os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.