Information & orientering

Endelige Afregninger

Endelige Afregninger for 2021 Første kørsel af Endelige Afregninger blev udsendt i uge 30, og der blev overført til NemKonto samme uge. Der overføres til cpr-nr. Anden kørsel blev udsendt i uge 38, og der blev overført til NemKonto i samme uge. Bemærk: Har du...

Begæring om udstedelse af kompensation

Begæring for 2022: Én årlig udbetaling baseret på SKATs årsopgørelse: Der skal blot sendes en tom digital begæring. Altså opret begæring 2022 og klik på send nederst (Min Side). A conto kompensation i oktober måned: Begæringen skal udfyldes, sendes og være modtaget...

Rentestøttebrev – færinger og TAKS

For DIS-søfarende bosiddende på Færøerne gælder, at de skal vælge, om de vil modtage rentestøtte fra TAKS eller kompensation fra Udligningskontoret. De søfarende der ønsker at modtage rentestøtte, og derved fravælger kompensation fra Udligningskontoret, skal skrive...

OBS: DIS og pension

Som søfarende under DIS får du skattemæssig fordel ved at indbetale til en privat, individuel og fradragsberettiget pensionsordning gennem arbejdsgiver. Dette gælder også, hvis du kun sejler en del af året. Det er et krav, at arbejdsgiver indberetter beløbet til...

Generel Orientering om DIS og kompensation

1. Indledende om DIS I 1988 vedtog Folketinget loven om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), der blandt andet betyder, at hyre optjent om bord på DIS-skibe skal være fritaget for beskatning. I 2005 blev reglerne for beskatning af søfolk væsentlig ændret;...

Omregning iht. dagpengebekendtgørelsen

Vores kompensationsberegninger er baseret på det gældende skattesystem, hvor der regnes med bruttoindkomster, og det er derfor nødvendigt at omregne DIS-indkomsterne til en teoretisk bruttoindkomst inden beregning af kompensation, da det er størrelsen af...

Håndværker- og servicefradrag

Det forventes, at folketinget vedtager, at håndværkerfradraget afskaffes den 1. april 2022. Det vil betyde, at du i år kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført i hjemmet eller fritidsboligen senest den 31. marts 2022 og er betalt senest den 31. maj 2022....

Hvad leder du efter?

Kan du fortsat ikke finde det, du søger?

Under Spørgsmål & svar finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.