10. okt 2022

Endelige Afregninger, article 7

Endelige Afregninger for 2021

I uge 30 blev første kørsel af Endelige Afregninger udsendt, og der blev overført til NemKonto samme uge. (der overføres hver gang til vedkommendes cpr-nr).

Anden kørsel blev udsendt i uge 38, og her blev der overført til Nemkonto i samme uge.

Bemærk: Hvis du enten har udenlandsk indkomst eller har modtaget et DIS-gratiale, skal du sende årsopgørelsen til os. Gerne i PDF-format.

Næste kørsel af Endelige Afregninger er klar d. 1. november.

Vejledning Endelig Afregning 2021

Endelige Afregninger for 2020

Første kørsel af Endelige Afregninger blev udsendt d. 26. juli 2021, og der blev overført til NemKonto samme dag. Der overføres til cpr-nr.

Anden kørsel blev udsendt i uge 38 (2021), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Tredje kørsel blev udsendt i uge 43 (2021), og der blev overført til NemKonto samme dag.

Fjerde kørsel blev udsendt i uge 9, og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Næste kørsel er klar d. 1. november 2022.

Bemærk: Har du udenlandsk indkomst eller modtaget et DIS-indkomst gratiale, har vi brug for, at du sender årsopgørelsen til os. Gerne i PDF-format.

Vejledning Endelig Afregning 2020

Endelige Afregninger for 2019

Første kørsel af Endelige Afregninger blev udsendt d. 30. juli 2020, og der blev overført til NemKonto umiddelbart efter. Der overføres til et cpr-nr. og ikke et konto-nr.

Anden kørsel blev udsendt i uge 44 (2020), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Tredje kørsel blev udsendt i uge 8 (2021), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Fjerde kørsel blev udsendt i uge 43 (2021), og der blev overført til NemKonto samme dag.

Næste kørsel er klar d. 1. november 2022.

Bemærk: Har du udenlandsk indkomst eller modtaget et DIS-indkomst gratiale, har vi brug for, at du sender årsopgørelsen til os. Gerne i PDF-format.

Vejledning Endelig Afregning 2019

Endelige Afregninger for 2018

Første kørsel af Endelige Afregninger blev udsendt d. 1. august 2019, og der blev overført til NemKonto umiddelbart efter. Der overføres til et cpr-nr. og ikke et konto-nr.

Anden kørsel blev udsendt i uge 40 (2019), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Tredje kørsel blev udsendt i uge 45 (2019), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Fjerde kørsel blev udsendt i uge 9 (2020), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Femte kørsel blev udsendt i uge 44 (2020), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Sjette kørsel blev udsendt i uge 43 (2021), og der blev overført til NemKonto samme dag.

Næste kørsel er klar d. 1. november 2022.

Bemærk: Har du udenlandsk indkomst eller modtaget et DIS-indkomst gratiale, har vi brug for, at du sender årsopgørelsen til os. Gerne i PDF-format.

Endelig Afregning 2018

Endelige Afregninger for 2017

Første kørsel af Endelige Afregninger blev udsendt d. 1. august 2018, og der blev overført til NemKonto umiddelbart efter.

Anden kørsel blev udsendt i uge 39 (2018), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Tredje kørsel blev udsendt i uge 44 (2018), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Fjerde kørsel blev udsendt i uge 11 (2019), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Femte kørsel blev udsendt i uge 45 (2019), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Sjette kørsel blev udsendt i uge 44 (2020), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Syvende kørsel blev udsendt i uge 43 (2021), og der blev overført til NemKonto samme dag.

2017 indhenter vi ikke igen, da indkomståret er forældet.

Bemærk: Har du udenlandsk indkomst eller modtaget et DIS-indkomst gratiale, har vi brug for, at du sender årsopgørelsen til os. Gerne i PDF-format.

Vejledning Endelig Afregning 2017

Ny Endelig Afregning?

Du vil kun modtage en ny Endelige Afregning hvis du har fået en ny årsopgørelse hos SKAT, som decideret og direkte påvirker vores kompensationsberegning, eller hvis du har bedt om genoptagelse af gamle indkomstår. F.eks. grundet udenlandsk indkomst, selvangivne, glemte fradrag på årsopgørelsen, eller hvis du har fået afgørelse på en klagesag hos SKAT.

Kontrol af SKATs årsopgørelse

Den årsopgørelse som du modtager fra SKAT, danner grundlag for vores opgørelse af Endelige Afregning af kompensation – derfor er det vigtigt, at du kontrollerer SKATs årsopgørelse så hurtigt som muligt. Når du kontrollerer årsopgørelsen fra SKAT, skal du være opmærksom på, at SKAT hverken har kendskab til, eller fuld viden om, alle indtægter og fradrag. Der overføres ikke tal fra en forskudsopgørelse til en årsopgørelse.

Vær opmærksom på følgende:

  • Renter fra SU-lån.
  • Bidrag til tidligere ægtefælle.
  • Børnebidrag.
  • Over- el. underskud af selvstændig virksomhed.
  • For DIS-søfarende på begrænset fart (færger) kan A-kasse, fagforening og befordring fratrækkes under ligningsmæssige fradrag rubrik 54 på SKATs Oplysningsskema.
  • Hvis du som søfarende har en ejerbolig, skal du som alle skatteydere betale ejendomsværdiskat. Skatteydere, der løbende bliver trukket i A-skat af deres indkomst, bliver løbende trukket for ejendomsværdiskatten. Søfarende der modtager DIS-indkomst, bliver ikke trukket i A-skat, hvorfor ejendomsværdiskatten skal opkræves direkte hos den søfarende i form af indbetalingskort. Det er derfor vigtigt, at de søfarende, der har ejerbolig og modtager DIS-indkomst, selv sørger for at forskudsregistrere sig korrekt hos SKAT, således at ejendomsværdiskatten betales løbende.

Det er fra og med 2013 ikke længere muligt at indbetale til kapitalpensioner; og den nye pensionstype med navnet alderspension er ikke fradragsberettiget hos SKAT, hvorfor der ikke gives kompensation. Dette skyldes at udbetalingen er skattefri.

Vi kan også henvise til SKATs information om beskatning af søfolk i deres juridiske vejledning – afsnit C.A.3.4.6. Vejledningen kan du finde på SKATs hjemmeside under “Jura”.

Forældede indkomstår

På nuværende tidspunkt er indkomstår før 2018 forældede, og vi følger forældelsesreglerne i skatteretten.

Indhentelse af data (årsopgørelser) hos SKAT

Til næste år indhenter vi data hos SKAT til beregning af Endelige Afregninger på følgende tidspunkter:

Indkomståret 2021: Ultimo juni, primo september og medio oktober

Indkomståret 2020: Medio februar og medio oktober

Indkomståret 2019: Medio oktober

Indkomståret 2018: Medio oktober.

Udskriv

Hvad leder du efter?

Kan du forsat ikke finde det, du leder efter?

Under spørgsmål og svar, finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også sende os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.