Endelige Afregninger

Endelige Afregninger for 2021 Første kørsel af Endelige Afregninger blev udsendt i uge 30, og der blev overført til NemKonto samme uge. Der overføres til cpr-nr. Anden kørsel blev udsendt i uge 38, og der blev overført til NemKonto i samme uge. Bemærk: Har du...

OBS: DIS og pension

Som søfarende under DIS får du skattemæssig fordel ved at indbetale til en privat, individuel og fradragsberettiget pensionsordning gennem arbejdsgiver. Dette gælder også, hvis du kun sejler en del af året. Det er et krav, at arbejdsgiver indberetter beløbet til...