Forskudsopgørelsen 2024

Når forskudsopgørelsen (SKATs) lander i mailindbakken d. 14.11.23, skal særligt boligejere være opmærksomme, idet al boligskat fremover afregnes via forskudsopgørelsen. Kommunen vil derfor ikke opkræve grundskyld til næste år. Hvis man kun har DIS-indkomst, vil...

Færinger, article 3

Færinger – Rentestøtte fra TAKS el. Udligningskontoret? Hvis du er DIS-søfarende og bosiddende på Færøerne, skal du vælge om du vil modtage rentestøtte fra TAKS eller kompensation fra Udligningskontoret. Søfarende der ønsker at modtage rentestøtte, og derved...