7. feb 2024

Vores omregning (dagpengebekendtgørelsen), article 6

Måden, vi beregner kompensationen på, er baseret på det gældende skattesystem. Der regnes med bruttoindkomster, og dermed skal DIS-indkomster omregnes til en teoretisk bruttoindkomst (inden beregning af kompensation). Det er nemlig dette, der afgør om der skal gives kompensation for topskatten. Fradrag i den personlige indkomst er typisk private pensionsordninger og underskud af selvstændig virksomhed.

Ved omregningen benytter vi dagpengebekendtgørelsen:

2024: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/10007 (se kapitel 6)

2023: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/10293 (se kapitel 6)

2022: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9985 (se kapitel 6)

2021: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186 (se kapitel 6)

2020: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=212279 (se kapitel 6)

2019: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186 (se kapitel 6)

2018: https://https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196901 (Se kapitel 6)

2017: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185395

2016: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176196

2015: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166548#Bil1

SKAT foretager ikke omregning på forskuds- og årsopgørelser.

Eksempel 1:

Uden for begrænset fart (anden fart): DIS-indkomst for hele året 2024 udgør 300.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 4.000 kr. i kompensation.

Eksempel 2:

Uden for begrænset fart (anden fart): DIS-indkomst for hele året 2024 udgør 450.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 5.500 kr. i kompensation.

Eksempel 3:

Begrænset fart: DIS-indkomst for hele året 2024 udgør 300.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 4.000 kr. i kompensation.

Eksempel 4:

Begrænset fart: DIS-indkomst for hele året 2024 udgør 450.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 5.500 kr. i kompensation.

Omregningen påvirker ikke kompensationsprocenterne for negativ kapitalindkomst (f.eks. renteudgifter) og ligningsmæssige fradrag (f.eks. børnebidrag og servicefradrag).

 

Udskriv

Hvad leder du efter?

Kan du forsat ikke finde det, du leder efter?

Under spørgsmål og svar, finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også sende os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.