7. jan 2024

DIS og pension, article 2

Mulighed A – Gennem DIS-arbejdsgiver

Ved at indbetale til en privat, individuel og fradragsberettiget pensionsordning gennem arbejdsgiver, får du en skattemæssig fordel. Dette gælder også, hvis du kun sejler en del af året. Da pensionsordningen ikke indgår i den skattepligtige indkomst på årsopgørelsen, er det et krav, at arbejdsgiver indberetter beløbet til Udligningskontoret. Hvis beløbet ikke bliver indberettet, vil der ikke blive udbetalt kompensation for indbetalingen.

Arbejdsmarkedspensioner er ikke kompensationsgivende, hvilket svarer til “landskattereglerne”. Det gælder både din arbejdsgivers andel og dine egne bidrag til pensionsordningen. Arbejdsmarkedspension er et begreb, der dækker over forskellige pensionsordninger skåret over en bestemt læst. Nemlig at det er pensionsaftaler, der er knyttet direkte til et ansættelsesforhold. Som ordet arbejdsmarkedspension antyder, er det pensionsaftaler, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter (det vil sige arbejdsgivere og lønmodtagere eller repræsentanterne for dem hver især). Aftalerne bliver typisk nedfældet i de forskellige overenskomster, som arbejdsmarkedets parter indgår med hinanden. Men ikke nødvendigvis. En arbejdsmarkedspension kan også være en såkaldt firmapension, hvor det er den enkelte virksomhed med lige præcis dens ansatte, der har deres egen ordning. På årsopgørelserne skriver SKAT således: “Har du betalt til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, får du meddelelse fra pensionsinstituttet om bidraget.”

Eksempel 1 (indkomstår 2024):

180 DIS-dage; DIS-indkomst 180.000 kr.

185 dage i land; landindkomst efter AM-bidrag 220.000 kr.

På vegne af dig indbetaler DIS-arbejdsgiver 10.000 kr. til en pensionsordning, og du modtager 4.090 kr. i kompensation. Fradragsprocentens størrelse afhænger af bruttoindkomsten i Dagpengebekendtgørelsen.

Eksempel 2 (indkomstår 2024)

180 DIS-dage; DIS-indkomst 240.000 kr.

185 dage i land; landindkomst efter AM-bidrag 300.000 kr.

På vegne af dig indbetaler DIS-arbejdsgiver 10.000 kr. til en pensionsordning, og du modtager 5.590 kr. i kompensation. Fradragsprocentens størrelse afhænger af bruttoindkomsten i Dagpengebekendtgørelsen.

Mulighed B – Privat pensionsordning via banken

Du kan også indbetale til en privat pensionsordning f.eks. via banken, og her giver du SKAT mulighed for at benytte fradraget først. Dette vil ske, hvis du har blandet indkomst altså både DIS- og DAS/landindkomst.

Hvis du kun har DIS-indkomst, vil du modtage kompensation for pensionsindbetalingen i tråd med eksemplerne ovenfor.

 

Udskriv

Hvad leder du efter?

Kan du forsat ikke finde det, du leder efter?

Under spørgsmål og svar, finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også sende os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.