12. mar 2024

Rette sømandsfradrag

Vejledning – sådan retter du sømandsfradraget, når du er DIS-ansat i 2023.

Herunder er et eksempel, hvis du har 243 sødage i 2023. Antallet af sødage/DIS-dage står på årsopgørelsen, og arbejdsgiver står for indberetningen.

Åbn www.skat.dk og log ind med MitID.

Klik på ret årsopgørelse.

Find rubrik 453: 37.882 kr.

Ret 37.882 til 69.904 (105.000/365×243)

Nu bliver der dannet en ny årsopgørelse med det forhøjede sømandsfradrag. Bemærk at fradraget ikke er kompensationsgivende via Udligningskontoret.

Forhøjede sømandsfradrag: 105.000 kr. årligt jf. sømandsbeskatningslovens § 3, stk. 1, 2. pkt. Betingelser for at være berettiget til det store sømandsfradrag:

  • Skibet skal have bruttotonnage på 500t eller derover
  • Der må ikke sejles regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU-medlemsstater/EØS-stater (Norge er EØS-stat).

Fradraget reduceres forholdsmæssigt efter antal sødage. Fradraget er et fast beløb og pristalsreguleres ikke, jf. personskattelovens § 20. OBS.: For nye ansættelsesforhold, der påbegyndes 1/1-2022 eller senere, betyder det, at det alene vil være personer, som er skattepligtige til Danmark, og som er statsborger i en EU- eller EØS-medlemsstat, der vil have adgang til et sømandsfradrag på 56.900 kr., ved arbejde ombord på passagerfærger, der sejler inden for EU- og EØS-området.

 

Hvad leder du efter?

Kan du forsat ikke finde det, du leder efter?

Under spørgsmål og svar, finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også sende os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.